کاهش میزان کلاه برداری و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و ایجاد فضای اطمینان
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای