افشای کلاه برداری های مختلف و اطلاع رسانی به عموم و اقدام به انتشار نکات پیشگیرانه جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده و کلاه برداری
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای