فعالیت های رسمی سایت ایران هشدار در پیام رسان های ایرانی

 

        سروش                       Sapp.ir/iran_hoshdar

        گپ                           Gap.im/iranhoshdar_ir

        آیگپ                     igap.net/iranhoshdar_ir

       ویسپی                    Wispi.me/iran_hoshdar

       بله                                Bale.ai/iran_hoshdar

 

 

فعالیت های رسمی تی وی هشدار در پیام رسان های ایرانی

 

        سروش                                Sapp.ir/tvhoshdar

       آی گپ                                igap.net/tvhoshdar

       گپ                                       Gap.im/tvhoshdar

      ویسپی                             Wispi.me/tvhoshdar

      بله                                        Bale.ai/tvhoshdar

 

سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای