برچسب : 5G

شاید امروزه بتوان اینترنت را در کنار نیروی انسانی یا سرمایه، یکی از نهاده‌های اصلی تولید در نظر گرفت. نقش و اهمیت آن به حدی افزایش یافته است که می‌توان تاریخ جهان را به قبل و پس‌ از اینترنت تقسیم کرد.

بر اساس استانداردهای 3GPP در نسل پنجم، شاخص‌هایی نظیر میانگین سرعت، حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهره‌وری طیف، بهره‌وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش ضریب تأخیر، استانداردهایی دارند که نسل چهارم توانایی دست‌یابی به آنها را نداشته است.

Page: 1 of 1
سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۰۸۲سامانه استعلام شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای