اخطار به شرکت های بازاریابی شبکه ای سیمرغ عصر تجارت و مروارید پنبه ریز

کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب و کارهای مجازی پیرو احراز تخلفات توسط شرکت های بازاریابی شبکه ای سیمرغ و پنبه ریز احکامی را صادر نمود.

تاريخ : بيست و هفتم اسفند 1401 ساعت 15:57   کد : 42508
اختصاصی ایران  هشدار- کمیته نظارت بر عملکرد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب و کارهای مجازی پیرو احراز تخلفات توسط شرکت های بازاریابی شبکه ای سیمرخ و پنبه ریز  احکامی را به شرح ذیل صادر نمود.

اخطار کتبی به شرکت مروارید پنبه ریز
با توجه به بند 1 موضوع ماده 15 آیین نامه مواد (2)، (12) و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، کمیته نظارت ارتکاب تخلف لغو جایگاه بازاریابان بدون رعایت تشریفات قانونی را توسط شرکت پنبه ریز محرزدانسته و اخطار کتبی صادر نموده است. 
لذا براساس تبصره (٢) بخش (الف) ماده (١٣) آیین نامه، شرکت موظف است ظرف مدت (٢٠) روز عملکرد خود را اصلاح و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه کمیته ارسال نماید. در غیر این صورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد آن شرکت اقدام خواهد شد.

اخطار کتبی به شرکت سیمرغ عصر تجارت
این شرکت نیز براساس بند 2 موضوع ماده 15 آیین نامه مواد (2)، (12) و تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، مرتکب تخلف درخصوص عرضه و فروش محصولات بدون ارائه مدارک کالایی شده و کمیته نظارت رأی به اخطار کتبی برای شرکت داده است.
لذا براساس تبصره ( ٢) بخش (الف) ماده (١٣) آیین نامه، شرکت سیمرغ نیز موظف است ظرف مدت ( ٢٠ ) روز عملکرد خود را اصلاح و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه کمیته ارسال نماید. در غیر این صورت نسبت به تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد آن شرکت اقدام خواهد شد. 


 


دسترسی ها
  info@iranhoshdar.ir

   کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت iranhoshdar.ir می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.